Skip to content
Mini dessert - fruishi.jpg

Vong's Thai Kitchen in Chicago serves a mini-dessert known as "fruishi." (Courtesy of Vong's Thai Kitchen)